logotyp

ŠVP Makovice

Charakteristika školy a ŠVP MAKOVICE

Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace je úplná škola s devíti postupnými ročníky, MŠ a školní družinou. Školu navštěvuje cca 16O žáků. Základní škola využívá budovu z roku1992 a polovinu budovy staré školy z padesátých let, sportovní halu, školní pozemek a školní sad. Škola využívá kromě kmenových učeben i odborné učebny: učebnu chemie, angličtiny, hudební výchovy, přírodopisu a zeměpisu, informatiky, školní dílnu, kuchyňku, školní knihovnu a školní družinu pro nejmenší. Ve škole učí 14 pedagogických pracovníků.
Jedním z hlavních cílů školy je dobrá komunikace s rodiči. Škola také úzce spolupracuje s OÚ Soběchleby, s místní knihovnou a Tělovýchovnou jednotou Sokol Soběchleby a pořádá kulturní a sportovní akce pro širokou veřejnost.

Charakteristika ŠVP

Naš ŠVP je zaměřen na rozvoj každého jedince s respektováním individuálních zvláštností a potřeb žáků. Jedná se například o žáky se zdravotním postižením, žáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním i žáky mimořádně nadané.

Hlavní cíle programu vyjadřuje název MAKOVICE.
M-myšlení
A-asertivita
K-komunikace
O-občan
V-výchova
I-informace
C-celistvost
E-empatie

Učební plán
V souladu s cílem ŠVP byla na 1. i 2. stupni posílena hodinová dotace v rámci povinných předmětů. Od 8. ročníku je žákům nabídnuta výuka druhého cizího jazyka (němčiny). Žáci mohou navštěvovat nepovinný předmět náboženství a zájmové kroužky s různým zaměřením.

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy