logotyp

Aktuální informace

Školní rok 2023/2024
NEFUNKČNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO BAKALÁŘŮ

Vzhledem ke skutečnosti, že řadě zákonných zástupců našich žáků přestalo fungovat přihlášení do Bakalářů, byly všem zákonným zástupcům vygenerovány nové přihlašovací údaje, které budou zákonným zástupcům distribuovány prostřednictvím jejich dětí - žáků, kterým budou předány 4. září 2023.


ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 V PONDĚLÍ 4. ZÁŘÍ 2023

Proběhne pro žáky 2. až 9 třídy od 7:20 do 9:00 hodin v jejich kmenových učebnách.

Slavnostní zahájení školní docházky dětí 1. třídy
proběhne za účasti jejich zákonných zástupců proběhne od 7:20 hodin v učebně 1. třídy v 2. patře budovy základní školy (použijte prostřední schodiště, učebna je umístěna po vystoupání do 2. patra naproti schodišti).

Zákonní zástupci dětí 1. třídy obdrží při zahájení všechny potřebné informace.

Školní družina
zahájí činnost v úterý 5. září 2023 včetně provozu ranní družiny 
(6:15-7:00 hodin) - děti obdrží přihlášku 4. září 2023 - bez vyplněné a odevzdané přihlášky nemůže dítě zahájit docházku do školní družiny!

Školní stravování
Ke stravování od úterý 5. září 2023 přihlašujte žáky individuálně nejpozději v pátek 1. září 2023.


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 

Ve dnech 5. až 8. září 2023 proběhne volba 2 zástupců školské rady, které volí zákonní zástupci nezletilých žáků.
Dne 4. 9. 2023 obdrží žáci pro rodiče obálku s volebním lístkem pro volbu dvou členů školské rady naší základní školy, kteří zastupují zákonné zástupce žáků školy, a obálku pro vložení volebního lístku - pokud základní školu navštěvuje více sourozenců, obdrží obálku nejstarší
z nich. Způsob provedení volby je uveden na volebním lístku. Zákonným zástupcům nepřítomných žáků bude obálka doručena do poštovní schránky týž den.

Soběchleby 20. 8. 2023                                                             RNDr. Josef Hájek, ředitel

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024


zahájení vyučování                              pondělí 4. září 2023

podzimní prázdniny                              čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

rodičovské schůzky                              úterý 14. listopadu 2023

vánoční prázdniny                                sobota 23. prosince 2023 až úterý 2. ledna 2024

zahájení vyučování v roce 2024             úterý 3. ledna 2024

rodičovské schůzky                               úterý 9. ledna 2024

ukončení vyučování v 1. pololetí             středa 31. ledna 2024

pololetní prázdniny                                pátek 2. února 2024

jarní prázdniny v okrese Přerov              pondělí 12. února až neděle 18. února 2024

velikonoční prázdniny                            čtvrtek 28. března 2024

rodičovské schůzky                               úterý 16. dubna 2024

rodičovské schůzky                               úterý 4. června 2024

ukončení vyučování ve 2. pololetí           pátek 28. června 2024

hlavní prázdniny                                   sobota 29. června až neděle 1. září 2024

zahájení školního roku 2024/2025          pondělí 2. září 2024

Školní rok 2022/2023
SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. 9. 2023

MŠ202302
MŠ202303

MŠ202304
MŠ202305
MŠ202306
MŠ202307
MŠ202308
MŠ202309
MŠ202310
MŠ202311
MŠ202312
MŠ202313
MŠ202314
MŠ202315
MŠ202316
MŠ202317
MŠ202318
MŠ202319
MŠ202320
MŠ202321
MŠ202322

Zveřejněno 8. června 2023                                          RNDr. Josef Hájek, ředitel


Seznam dětí přijatých k plnění povinné školní docházky od 1. září 2023

ZŠ202301             přijato
ZŠ202302             přijato
ZŠ202303             přijato
ZŠ202304             přijato
ZŠ202305             přijato
ZŠ202306             přijato
ZŠ202307             přijato
ZŠ202308             přijato
ZŠ202309             přijato
ZŠ202310             přijato
ZŠ202311             přijato

Zveřejněno 9. 5. 2023                                               RNDr. Josef Hájek, ředitel


ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2023

Podrobnosti jsou uvedeny v sekci Mateřská škola.
Více


BAKALÁŘI

Od 1. 9. 2023 naše základní škola plně zprovozní prostřednictvím platformy BAKALÁŘI mimo jiné elektronickou žákovskou knížku, rozvrh hodin, třídní knihu, omlouvání nepřítomnosti žáků, přehled zadaných domácích úkolů, komunikaci mezi zákonnými zástupci žáků a školou (s učiteli, třídními učiteli, ředitelstvím) apod. Do konce tohoto školního roku bude probíhat zkušební provoz.

Vše bude probíhat prostřednictvím webové aplikace (pro stolní PC, notebook, tablet, chytrý telefon) na adrese nebo prostřednictvím aplikace Bakaláři OnLine stažené z Obchod Play (pro zařízení s operačním systémem Android) nebo z obchodu App Store (pro zařízení s operačním systémem iOS) a nainstalované na tabletu nebo chytrém telefonu, iPadu nebo iPhonu.

V této souvislosti dnes žáci obdrželi zalepené obálky s přihlašovacími údaji (přihlašovací jméno a heslo) svých zákonných zástupců (v případě více sourozenců na škole ve společné obálce, kterou obdrží nejstarší z nich), u žáků 1. až 4. třídy jsou zaslány společně s jejich přihlašovacími údaji. Žáci 5. až 9. třídy obdrží své přihlašovací údaje v hodině informatiky a budou zároveň seznámeni s používáním webové aplikace i aplikace Bakaláři OnLine.

O možnosti vyzkoušení jednotlivých funkcionalit budeme informovat prostřednictvím součásti Bakalářů s názvem Komens.

Více

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Proběhne 4. dubna 2023.
Více

ZMĚNA VÝŠE STRAVNÉHO

Od 1. dubna 2023 se mění ceny stravného - bližší informace najdete  v sekci Školní jídelna.
Více

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy