Archív

Archív pro ‘Co se děje ve školce’ Kategorie
Co se děje ve školce

Zveme všechna strašidýlka, podzimní skřítky a víly na slavnost,

která se bude konat pouze za příznivého počasí

v pátek 31. října od 16:00 hodin na zahradě mateřské školy.

Program:

krátké podzimní vystoupení
vydlabávání a vyřezávání dýní
opékání špekáčků
posezení u kávy, čaje a svařeného vína

!Opět prosíme šikovné maminky o dobrůtku k mlsání (předem moc děkujeme)!

(poslala Eva Tomášková)

Poslal(a):   -  13. 10. 2014
Co se děje ve školce

Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle zákona č. 258/2000 Sb. (Zákon o ochraně veřejného zdraví) může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tuto skutečnost je nutné doložit před vydáním rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Nejsnadnější způsob doložení výše uvedené skutečnosti je potvrzení lékařem na formuláři „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“, který si můžete vyzvednout v budově mateřské školy v Soběchlebích (u vedoucí učitelky MŠ), budově základní školy v Soběchlebích (v ředitelně) nebo na Obecním úřadě v Soběchlebích a který po vyplnění a potvrzení lékařem bude podán v den zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání. Pokud uvedené potvrzení nebude doloženo, bude muset být správní řízení ve věci žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání přerušeno a bude stanovena lhůta, do které bude muset být potvrzení doloženo.

RNDr. Josef Hájek, ředitel

Poslal(a):   -  10. 3. 2014
Co se děje ve školce

Zápis se uskuteční ve čtvrtek 20. března 2014 od 15:00 hodin do 18:00 hodin v budově mateřské školy v Soběchlebích v oddělení ,,Koťátka“ v 1. patře budovy.

K zápisu do mateřské školy si přineste doklad totožnosti a rodný list dítěte.

Případné dotazy rádi zodpovíme osobně, na telefonním čísle 602 720 680, na e-mailové adrese ms-sobechleby@seznam.cz nebo hajek@zssobechleby.cz.

Poslal(a):   -  3. 3. 2014
Co se děje ve školce

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SOBĚCHLEBY NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

se uskuteční ve čtvrtek 21. března 2013 od 15.00 hod. do 18.00 hod.
v budově mateřské školy v Soběchlebích v oddělení ,,Broučci“ v patře budovy.

K zápisu do mateřské školy si přineste doklad totožnosti a rodný list dítěte.

Případné dotazy rádi zodpovíme osobně nebo na tel. 602 720 680 ,
na adrese ms-sobechleby@seznam.cz  nebo na adrese skola@zssobechleby.cz

Nejen další informace o naší mateřské škole najdete na stránkách www.zssobechleby.cz

TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU

Poslal(a):   -  12. 2. 2013
Co se děje ve školce

V listopadu starší „Broučci“ nacvičovali a trénovali, aby mohli 16.11. vystoupit v místním KD pro babičky a dědečky.Připravili si pro ně pásmo podzimních písniček a básniček a i jeden taneček.Po vystoupení děti babičkám a dědečkům rozdaly malé dárečky (hvězdičky jako zápichy a stromečky jako svícinky).Doufáme, že se vystoupení i dárečky líbili a udělali radost :-)

Číst více …

Poslal(a):   -  24. 1. 2013
Co se děje ve školce

- hned v pondělí 1. října jsme shlédli ve školce pohádku „O Bajajovi“

- taky jsme si hráli s kaštánky, které jsme nasbírali a skládali z nich nejrůznější obrázky

Následující dny nás ale čekala veliká příprava „ Dýňového dne“.

Číst více …

Poslal(a):   -  5. 11. 2012
Co se děje ve školce

Září 2012 ve školce

Tak jsme se zase po dlouhých prázdninách sešli znovu ve školce… Seznámili jsme se s novými kamarády a pěkně se ve školce všichni společně přivítali. Hned od prvního dne jsme toho spoustu zažili …

Číst více …

Poslal(a):   -  13. 10. 2012
Co se děje ve školce

V dubnu se travička tak pěkně zelená,

i když je maličká, pro nás moc znamená.

Rozkvetou kytičky, zavoní háj,

pupence, větvičky, to je náš ráj. Číst více …

Poslal(a):   -  9. 5. 2012
Co se děje ve školce

Cupy – hupy – v oka mihu přihnalo se jaro z jihu,

zahrálo si na trávničku se sluníčkem na honičku,

zaťukalo v lesy, hůrky, zimním spáčům na komůrky.

Sněženka na všecky strany zazvonila zimě hrany. Číst více …

Poslal(a):   -  29. 4. 2012
Co se děje ve školce

Leden šije u krejčího ze šedivé látky,

z té pak sněží bílé vločky nad našimi vrátky.

 V únoru si každý přeje, ať sluníčko více hřeje.

O únoru víme z knížek, že ze strání mizí snížek. Číst více …

Poslal(a):   -  12. 3. 2012