Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby

REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204

Škola

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne připadají v naší škole na 6. 2. – 12. 2. 2017.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Poslal(a):   -  31. 5. 2016
Škola

DD_700

Poslal(a):   -  24. 5. 2016
ŠkolaŠkolní akce

17. května jsme navštívili Záchrannou stanici pro volně žijící živočichy v Bartošovicích. Žáci se seznámili se záchrannými programy, např. programem na záchranu orla skalního. Prohlédli si živočichy chované ve stanici – sovy, krkavcovité ptáky a dravce, čápa černého a bílého, ať už hendikepované (zlomeniny, popáleniny od zásahu elektrickým proudem, střelné rány,…), zabavené z nelegálních chovů, nebo chované za účelem záchranných programů.

Dalším programem exkurze byla návštěva Muzea klobouků v Novém Jičíně. Shlédli jsme expozici Generál Laudon a dověděli se vše o výrobě klobouků v závodě TONAK Nový Jičín. V expozici klobouků jsme si mohli vyzkoušet asi 300 modelů, abychom zjistili, že na každou hlavu se ten správný model vždy najde.

(poslala J. Hájková)

Poslal(a):   -  18. 5. 2016
Škola

Naše škola se letos opět zapojila do sbírky Liga proti rakovině, která je určena na prevenci a léčbu této nemoci. Letošní ročník byl zaměřený na rakovinu prsu.
Sbírku zajišťovaly žákyně deváté třídy – Sandra Tomášková a Romana Petřvalská, kterým se podařilo získat od dobrovolných dárců z naší obce  částku 2 938 Kč.

Všem dárcům děkujeme, že zakoupením kvítku měsíčku lékařského podpořili tuto sbírku. Vybraná částka byla odeslána na Ligu proti rakovině Praha, z. s.

(poslala Jana Hájková)

 

Poslal(a):   -  16. 5. 2016
SoutěžeÚspěchy

Družstvo hlídky mladých zdravotníků II. stupně ve složení Sandra Tomášková, Romana Petřvalská, Tereza Skalská, Lenka Dohnálková a Tereza Václavíková se v pátek 13. května  zúčastnilo okresního kola soutěže hlídek mladých zdravotníků, které se konalo v prostorách oblastního spolku Českého červeného kříže Přerov.

Naše družstvo získalo na soutěžních stanovištích  nejvíce bodů a postoupilo do krajského kola v Ostravě, kde bude probíhat regionální soutěž mladých zdravotníků Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Holkám děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

(Mgr. Jana Hájková  – vedoucí zdravotnického kroužku)

Poslal(a):   -  14. 5. 2016
ŠkolaŠkola hrou

Ve čtvrtek 5. května jsme pozvali na  naši školu známého  ilustrátora dětských knih a časopisů Adolfa Dudka.  Pro děti si připravil  tři hodinové programy – pro děti mateřské školy, pro žáky prvního stupně a pro žáky druhého stupně. Ti nejstarší se učili zábavnou formou malovat s pomocí čtyř  základních geometrických obrazců (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník) krajinu, město,  lidské tělo a ruku. Žáci si při malování užili s panem Dudkem spoustu legrace, zjistili, že malování není až tak těžké, jak si mysleli  a zároveň si odnesli spoustu zajímavých informací o kreslení.

 

 

 

Poslal(a):   -  12. 5. 2016
ŠkolaŠkola hrou

22. dubna se naše škola zapojila do oslav Dne Země. Žáci byli rozděleni do deseti smíšených družstev od prvňáčků až po deváťáky. Každé družstvo mělo svého kapitána z řad učitelů. První dvě hodiny pracovaly děti na společném úkolu – ti starší vytvářeli plakát s poselstvím pro naši planetu, malošci  zase vyplňovali  pracovní listy, kde se hravou formou učili třídit papír, sklo a plasty. Pak se soutěž přesunula do okolí školy, kde vyučující připravili pro děti  na jednotlivých stanovištích řadu úkolů –  poznávání rostlin a živočichů, třídění odpadů do kontejnerů, test ekologických znalostí, poznávání stop zvířat, význam vody v přírodě,  odpady, se kterými si příroda neporadí a další. Na stanovištích získávala družstva za splnění úkolu body. Do výsledného hodnocení se počítal i vstupní  úkol družstev. Po sečtení všech bodů získalo:

1. místo družstvo č. 1 pod vedením paní učitelky Schwanzerové

2. místo  družstvo č. 2 pod vedením paní  učitelky Mikulíkové

3. místo  družstvo č. 10 pod vedením paní učitelky Vaňkové.

 

Poslal(a):   -  3. 5. 2016
SoutěžeÚspěchy

Ve čtvrtek 21. dubna se konalo na Biologické stanici v Přerově okresní kolo Biologické olympiády kategorie Džáci 6. a 7. ročníků základních škol a víceletých gymnázií. Téma letošního roku bylo Život ve tmě. Účastníky olympiády čekal test znalostí, poznávání dvaceti druhů  rostlin a dvaceti druhů živočichů a laboratorní práce. Do bodového hodnocení se počítal i vstupní úkol, na kterém žáci pracovali ještě před okresním kolem. Z 28 soutěžících obsadila Lenka Sehnálková z 6. třídy výborné 7. místo  a Jakub Trhlík z 6. třídy pěkné 16. místo. Oběma žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Poslal(a):   -  26. 4. 2016
Škola

Registrační číslo                               Rozhodnutí

MŠ201601                                         Přijato

MŠ201602                                         Přijato

MŠ201603                                         Přijato

MŠ201604                                         Přijato

MŠ201605                                         Přijato

MŠ201606                                         Přijato

MŠ201607                                         Přijato

 

RNDr. Josef Hájek, ředitel, v. r.

Zveřejněno 15. dubna 2016

Poslal(a):   -  15. 4. 2016
Škola

V úterý 15. 3. 2016 se naše třída zúčastnila exkurze do interaktivního muzea vědy v Pevnosti poznání Olomouc. Z nabídky výukových programů jsme si vybrali Svět v kapce vody. Čekala nás hodina zábavy  s mrňavým světem mikroorganismů. Pod mikroskopem jsme zkoumali sinice a řasy, malovali je, dověděli se něco o jejich významu v přírodě  a nakonec nás čekala burza buněčných organel, kde si každý mohl za určitý obnos peněz zakoupit chloroplasty, mitochondrie, vakuoly atd. a sestavit si svůj jedinečný jednobuněčný organismus se specifickými vlastnostmi. Pak jsme se vydali na prohlídku muzea. V expozici Živá voda jsme prošli řekou od jejího pramene až k ústí,  seznámili se s vodními bezobratlými živočichy, podívali se na čistění odpadních vod a shlédli zástupce mořské fauny. Podívali jsme se na  zajímavý film Periodické tůně – na život listonohů, žábronožek, larev komárů, ….V expozici Rozum v hrsti jsme vstoupili do makety lidského mozku a oka. Dále nás čekaly  exponáty, díky kterým jsme mohli více pochopit  fyzikální jevy . Michail a Martin  si vyzkoušeli přístroj, který se používá i na Mezinárodní vesmírné stanici  –tzv. gyroskop. Díky němu se cítili jako piloti akrobatického letounu. A pak již naše kroky vedly do sekce Světlo a tma. Jak vzniká světlo, jak ho dokážeme vytvořit? Jak vytvoříme elektrický proud? Na to všechno jsme našli odpovědi v této sekci. A na závěr nás čekal film v digitálním planetáriu, uložili jsme se na pohodlná  lehátka na zem a v kopuli nad hlavami sledovali vznik vesmíru, galaxií, hvězd a Sluneční soustavy. Z Pevnosti poznání jsme odcházeli plni jedinečných zážitků.

(poslala Mgr. Jana Hájková, třídní učitelka 6. třídy)

Poslal(a):   -  20. 3. 2016

Výbor SRPŠ při ZŠ a MŠ Soběchleby vás zve na

DĚTSKÝ KARNEVAL S PEPÍNEM PRCKEM

v sobotu 15. února 2014 od 14:00 hodin

v Kulturním domě v Soběchlebích

Vstupné: s maskou 5 Kč, bez masky 10 Kč

tombola

občerstvení zajištěno