Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby

REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204

ŠkolaSoutěžeÚspěchy

V sobotu 4. června se konalo v prostorách ZOO Ostrava regionální kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Olomoucký kraj reprezentovalo družstvo mladých zdravotníků II. stupně z naší školy ve složení Sandra Tomášková, Romana Petřvalská, Lenka Dohnálková, Tereza Skalská a Tereza Václavíková. Děvčata absolvovala v rámci soutěže šest disciplín – obvazová technika, přenos zraněných a čtyři stanoviště s poskytováním první pomoci. Na těchto stanovištích na ně čekala řada úkolů – amputace dolní končetiny, infarkt, tepenné krvácení, bezvědomí a resuscitace, pneumotorax, zlomenina, poranění páteře, popáleniny atd. Holky se snažily a ve finále  obsadily 8. místo.  

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Poslal(a):   -  8. 6. 2016
Škola

Během školního roku 2015/16 se uskutečnilo na naší škole několik soutěží zaměřených na matematické znalosti a logické schopnosti našich žáků. Jako první proběhla Pythagoriáda v 5. třídě, výsledky této soutěže už znáte.

V jarních měsících se uskutečnila mezinárodní soutěž Matematický klokan. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do tří kategorií: Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ). Soutěž probíhá  ve všech krajích naší republiky v jednom termínu. Ve všech kategoriích soutěžící řeší 24 testových úloh, přičemž vybírají jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají na začátku bonus 24 bodů, takže mohou maximálně získat 120 bodů. V kategoriích Klokánek, Benjamin a Kadet je na řešení vymezeno 60 minut čistého času.
V olomouckém centru se vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku, nejlepší řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.

Pythagoriáda pro žáky 6. až 8. ročníku se uskutečnila v dubnu. Žáci řešili 15 matematických úloh, na kterých si mohli vyzkoušet své znalosti a logické uvažování. Za každou vyřešenou úlohu mohl žák získat jeden bod, při nevyřešení úlohy se žádné body neodečítaly. Úspěšným řešitelem této soutěže se stal každý, kdo získal 10 bodů.

(poslala Mgr. M. Nedbalová)

 

 

   Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Mini

 

Poslal(a):   -  7. 6. 2016
Škola

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne připadají v naší škole na 6. 2. – 12. 2. 2017.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Poslal(a):   -  31. 5. 2016
Škola

DD_700

Poslal(a):   -  24. 5. 2016
ŠkolaŠkolní akce

17. května jsme navštívili Záchrannou stanici pro volně žijící živočichy v Bartošovicích. Žáci se seznámili se záchrannými programy, např. programem na záchranu orla skalního. Prohlédli si živočichy chované ve stanici – sovy, krkavcovité ptáky a dravce, čápa černého a bílého, ať už hendikepované (zlomeniny, popáleniny od zásahu elektrickým proudem, střelné rány,…), zabavené z nelegálních chovů, nebo chované za účelem záchranných programů.

Dalším programem exkurze byla návštěva Muzea klobouků v Novém Jičíně. Shlédli jsme expozici Generál Laudon a dověděli se vše o výrobě klobouků v závodě TONAK Nový Jičín. V expozici klobouků jsme si mohli vyzkoušet asi 300 modelů, abychom zjistili, že na každou hlavu se ten správný model vždy najde.

(poslala J. Hájková)

Poslal(a):   -  18. 5. 2016
Škola

Naše škola se letos opět zapojila do sbírky Liga proti rakovině, která je určena na prevenci a léčbu této nemoci. Letošní ročník byl zaměřený na rakovinu prsu.
Sbírku zajišťovaly žákyně deváté třídy – Sandra Tomášková a Romana Petřvalská, kterým se podařilo získat od dobrovolných dárců z naší obce  částku 2 938 Kč.

Všem dárcům děkujeme, že zakoupením kvítku měsíčku lékařského podpořili tuto sbírku. Vybraná částka byla odeslána na Ligu proti rakovině Praha, z. s.

(poslala Jana Hájková)

 

Poslal(a):   -  16. 5. 2016
SoutěžeÚspěchy

Družstvo hlídky mladých zdravotníků II. stupně ve složení Sandra Tomášková, Romana Petřvalská, Tereza Skalská, Lenka Dohnálková a Tereza Václavíková se v pátek 13. května  zúčastnilo okresního kola soutěže hlídek mladých zdravotníků, které se konalo v prostorách oblastního spolku Českého červeného kříže Přerov.

Naše družstvo získalo na soutěžních stanovištích  nejvíce bodů a postoupilo do krajského kola v Ostravě, kde bude probíhat regionální soutěž mladých zdravotníků Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Holkám děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

(Mgr. Jana Hájková  – vedoucí zdravotnického kroužku)

Poslal(a):   -  14. 5. 2016
ŠkolaŠkola hrou

Ve čtvrtek 5. května jsme pozvali na  naši školu známého  ilustrátora dětských knih a časopisů Adolfa Dudka.  Pro děti si připravil  tři hodinové programy – pro děti mateřské školy, pro žáky prvního stupně a pro žáky druhého stupně. Ti nejstarší se učili zábavnou formou malovat s pomocí čtyř  základních geometrických obrazců (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník) krajinu, město,  lidské tělo a ruku. Žáci si při malování užili s panem Dudkem spoustu legrace, zjistili, že malování není až tak těžké, jak si mysleli  a zároveň si odnesli spoustu zajímavých informací o kreslení.

 

 

 

Poslal(a):   -  12. 5. 2016
ŠkolaŠkola hrou

22. dubna se naše škola zapojila do oslav Dne Země. Žáci byli rozděleni do deseti smíšených družstev od prvňáčků až po deváťáky. Každé družstvo mělo svého kapitána z řad učitelů. První dvě hodiny pracovaly děti na společném úkolu – ti starší vytvářeli plakát s poselstvím pro naši planetu, malošci  zase vyplňovali  pracovní listy, kde se hravou formou učili třídit papír, sklo a plasty. Pak se soutěž přesunula do okolí školy, kde vyučující připravili pro děti  na jednotlivých stanovištích řadu úkolů –  poznávání rostlin a živočichů, třídění odpadů do kontejnerů, test ekologických znalostí, poznávání stop zvířat, význam vody v přírodě,  odpady, se kterými si příroda neporadí a další. Na stanovištích získávala družstva za splnění úkolu body. Do výsledného hodnocení se počítal i vstupní  úkol družstev. Po sečtení všech bodů získalo:

1. místo družstvo č. 1 pod vedením paní učitelky Schwanzerové

2. místo  družstvo č. 2 pod vedením paní  učitelky Mikulíkové

3. místo  družstvo č. 10 pod vedením paní učitelky Vaňkové.

 

Poslal(a):   -  3. 5. 2016
SoutěžeÚspěchy

Ve čtvrtek 21. dubna se konalo na Biologické stanici v Přerově okresní kolo Biologické olympiády kategorie Džáci 6. a 7. ročníků základních škol a víceletých gymnázií. Téma letošního roku bylo Život ve tmě. Účastníky olympiády čekal test znalostí, poznávání dvaceti druhů  rostlin a dvaceti druhů živočichů a laboratorní práce. Do bodového hodnocení se počítal i vstupní úkol, na kterém žáci pracovali ještě před okresním kolem. Z 28 soutěžících obsadila Lenka Sehnálková z 6. třídy výborné 7. místo  a Jakub Trhlík z 6. třídy pěkné 16. místo. Oběma žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Poslal(a):   -  26. 4. 2016

Výbor SRPŠ při ZŠ a MŠ Soběchleby vás zve na

DĚTSKÝ KARNEVAL S PEPÍNEM PRCKEM

v sobotu 15. února 2014 od 14:00 hodin

v Kulturním domě v Soběchlebích

Vstupné: s maskou 5 Kč, bez masky 10 Kč

tombola

občerstvení zajištěno