Aktuální informace

Školní rok 2017/2018

ŠKOLNÍ PLES

       Letošní poslední lednový den se na naší škole nenesl pouze ve znamení pololetního vysvědčení, ale také 1. ročníku „Školního plesu“. Ten byl určen dětem 1. stupně a konal se v učebně 1. třídy. Všichni účastníci dorazili velmi pěkně společensky oblečeni, dámy zářily ve večerních róbách a pánům nechyběla kravata či motýlek. Po úvodní polonéze, kdy jsme si mohli prohlédnout všechny páry, následovaly první tance, které se střídaly s návštěvou fotokoutku a s občerstvením. V nabídce nechyběly dobroty slané, sladké a dokonce i čokoládová fontána, u které se stále tvořila fronta. A jaký by to byl ples bez tomboly? Ta se losovala na závěr a tak si řada dětí odnášela z našeho prvního plesu několik věcných cen. Podle spokojených tváří všech zúčastněných se dalo usuzovat, že se jim tato akce velmi líbila a rádi se zúčastní i příštího ročníku.                                                                                                                (Ivona Mikulíková)

ZOH SOBĚCHLEBY 2018

     Letos se začátkem ledna konal na naší škole již 5. ročník zimních olympijských her. Hodinu po poledni se u školy sešlo na pět desítek závodníků z 1. stupně, kterým byla přidělena čísla, byli zvoleni vlajkonoši české a olympijské vlajky a byla zažehnuta slavnostní pochodeň. Poté jsme společně v průvodu došli pod kopec za školní družinou, kde byly po vyslechnutí hymny a připomenutí významu olympiády hry slavnostně zahájeny. Tento den se závodilo ve sjezdu na čemkoliv na čas a o dva týdny později se na tom samém místě přidala disciplína hod sněhovou koulí na cíl. Po oba soutěžní dny měli závodníci zajištěno pohoštění v podobě perníku a nechyběl ani horký čaj. Disciplín bylo připraveno víc, ale počasí nám bohužel, co se sněhové nadílky týká, nepřálo. A tak jsme koncem ledna sečetli získané body ze dvou výše zmíněných disciplín a na stupně vítězů se postavili tři nejlepší závodníci z každé třídy. Tak tedy sportu zdar u příštích her!
 
                                                                                                                                 (Ivona Mikulíková) 

Silvestrovská párty 20.12.

 Silvestr ve středu? Proč ne.  Jako každý rok jsme se ve školní družině oblékli do různých veselých kostýmů a oslava mohla začít. Paní učitelka Mikulíková pouštěla nejoblíbenější písničky a my jsme si všichni pořádně užili veselé odpoledne.  Všem rodičům děkujeme za bohaté občerstvení, kterým jsme se posilnili. V půl třetí jsme odpočítali půlnoc a  přiťukli si dětským šampusem.

                                                                                                                                                (H. Koutná)

 POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ JARMARK

Srdečně zveme rodiče našich žáků a širokou veřejnost na tradiční Vánoční jarmark, který se koná 15. prosince 2017 od 15:30 hodin.

Rozsvícení vánočního stromu 3. 12. 2017

 Vánoční atmosféru podpořilo vystoupení žáků druhého ročníku při rozsvícení vánočního stromu v Soběchlebech. Všechny děti se snažily a patří jim velké poděkování.

                                                                                                                                (H. Koutná)         


Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili 9. ročníku přehlídky SCHOLARIS

V úterý 14. listopadu 2017 navštívili žáci 8. a 9. třídy naší školy přehlídku oborů vzdělávání středních škol a vyšších odborných škol SCHOLARIS, která se konala v Gymnáziu J. Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově.
Návštěvníci akce se měli možnost setkat se zástupci středních škol a učilišť i z jiných okresů, firem, hospodářské komory, pedagogicko-psychologické poradny, informačního a poradenského střediska pro volbu povolání úřadu práce a získat informace o studiu na středních školách ve školním roce 2018/2019, přehled o studijních oborech, informace o přijímacím řízení, výhled uplatnění zvolených profesí v praxi, prezentace oborů jednotlivých škol ve formě ukázek jejich činností, videoklipy o školách apod.

(J. Hájek)


Vystoupení žáků základní školy na Posezení se seniory v Kulturním domě v Soběchlebech
V pátek 10. listopadu 2017 vystoupili žáci 7. třídy Zuzana Kloudová, Alena Loubová, Nevyjel Vojtěch, Melichárková Natálie a Denisa Novotná se zpěvem písní s kytarovým doprovodem pod vedením Mgr. Dalibor a Koutného (zastoupil nemocnou Mgr. Jesiku U. Greisslerovou, která vede na naší škole kroužek zpívání s kytarou, ve kterém si žáci písničky na vystoupení nacvičili).
Vystoupení se velmi líbilo a mnozí přítomní si s chutí zazpívali písničky společně s vystupujícími.

(J. Hájek)


Exkurze pro žáky 1. stupně základní školy

Dne 7. listopadu 2017 odjeli žáci prvního stupně na exkurzi – cílem této exkurze byla nejprve návštěva hvězdárny v Prostějově. Žáci mohli speciálními dalekohledy pozorovat Slunce a ve výukovém programu se seznámili se souhvězdími, které mohou na obloze pozorovat v různých ročních obdobích.

Dalším místem, které jsme navštívili, byly Čechy pod Kosířem. Poutavý výklad pana Václava Obra v Muzeu kočárů (www.historickekocary.cz) nás všechny vtáhl do minulosti naší země.
Posledním bodem exkurze bylo Hasičské muzeum, společně jsme zde obdivovali krásu starých hasičských stříkaček.
Poznávací exkurze se všem moc líbila.

(M. Nedbalová)


Projektový den na Střední průmyslové škole Hranice
V pátek 3. listopadu 2017 navštívili žáci 9. třídy projektový den s tématem „Hrajeme si s dřevem“, který se konal v odborných dílnách SPŠ Hranice.
Po nezbytném proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se žáci seznámili s nástroji i stroji potřebnými k jejich činnosti (s bruskami, vrtačkami, sušičkami dřeva, hoblovačkami, pilkami) i s výrobou dřevěných briket. Pak začali samostatně vyrábět z předpřipravených dílů pejsky, kočičky a dřevěné vařečky včetně jejich zabroušení a nakonec vypalovali ozdoby na dřevěných svícnech – všechny vlastnoručně vyrobené předměty si pak žáci odnesli jako dárek.
Žákům se celou dobu věnoval učitel praktického vyučování J. Urban, který v případě potřeby poskytnul potřebnou radu nebo praktickou pomoc.

(Věra Vaňková)  Halloweenská diskotéka 1. 11. 2017
Po roce se zase ve školní družině sešla spousta bubáků a strašidel, které si přišly zatancovat a zařádit na svůj rej. Modrovlasý DJ opět pouštěl ty nejlepší hity k tanci. Nechyběl ptačí tanec, mašinka ani tanec s koštětem.
Všem rodičům děkujeme za bohaté občerstvení, které nám na akci poskytli. Celé odpoledne jsme si bezvadně užili.

                                                                                                                                               (H. Koutná)


Keramika s panem Švehlíkem 23. 10. 2017
Již tradičně přijel pan Švehlík na předvánoční tvoření z keramiky. Tentokrát si děti vyrobily roztomilého čertíka, který zajisté doplní vánoční výzdobu v nejedné domácnosti.

(H. Koutná)

Sběr starého papíru
Proběhl ve dnech 17. až 24. října 2017 a podařilo se shromáždit 6 220 kg papíru. Výtěžek ve výši 12 440 Kč byl rozdělen mateřské škole a jednotlivým třídám základní školy do třídních fondů.

(J. Hájek)

 

"Jablíčkování" 18. 10. 2017
Jablko je nejrozšířenější ovoce na světě. To, i spoustu dalších zajímavostí o jablku, jsme se dozvěděli  ve školní družině během zábavného odpoledne, které jsme celé věnovali jablku. Zahráli jsme si hry, ochutnali mošt i různé dobroty z jablek. Na závěr akce si děti poskládaly z jablek obrázky.
Velký dík patří šikovným maminkám a paní učitelce Ivoně Mikulíkové, které nám na akci upekly mnoho dobrot.

(H. Koutná)


Dýňový den ve 3. třídě
Ve středu 18. října 2017 se uskutečnil ve 3. třídě Dýňový den. Žáci si přinesli opravdu pěkné dýně a sami si je vyřezali. Můžete si je prohlédnout na výstavce u 3. třídy.

(H. Schwanzerová, třídní učitelka)


Hasiči ve školní družině
Pátek 13. října 2017 nebyl pro děti ze školní družiny nešťastný, ale zajímavý. Obě oddělení navštívili hasiči i se záchrannými psy.
Na praktických ukázkách představili svoji práci. Děti viděly, jak vycvičení psi zvládnou nalézt podle pachových stop ztraceného člověka. Co dělat, když v kuchyni hoří olej na pánvi a spousta dalších zajímavostí. V závěru si všichni mohli vyzkoušet hasičský oblek a prohlédnout si výstroj.
Celý program byl moc poutavý a my jsme si odnesli spoustu důležitých informací a zážitků.
(H. Koutná)


Žáci 7. až 9. ročníku navštívili 3. ročník Burzy práce a vzdělávání
Burza se konala 12. října 2017 v Hotelu JANA v Přerově a jejím smyslem bylo probudit a zvýšit zájem žáků základních a středních škol, jejich rodičů a veřejnosti o profese, které jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkové.
Na burze se prezentovali perspektivní zaměstnavatelé především z přerovského okresu, ale i z jiných částí Olomouckého a Zlínského kraje, kteří už teď mohou nabídnout řadu volných pracovních míst
ve strojírenství, elektrotechnice, optice, potravinářství, textilnictví, stavebnictví, v dopravě, nábytkářském průmyslu nebo zdravotnictví. Jako vystavovatelé se na burze také představily střední a vysoké školy,
o jejichž absolventy mají zaměstnavatelé největší zájem, a které představily své vzdělávací programy.
Na burze nechyběli zaměstnanci Úřadu práce ČR, kteří zájemcům poradili nejen při výběru vhodného povolání, ale také pomohli s orientací ve vzdělávací nabídce škol. Návštěvníci získali přehled o tom, co v dnešní době zaměstnavatelé v tomto regionu potřebují a o jaké profese mají především zájem.
Organizátoři připravili pro návštěvníky doprovodné akca v podobě soutěží na stáncích vystavovatelů určené pro žáky a studenty. Dále pak v rámci programu burzy probíhaly praktické ukázky povolání a řemesel.

(J. Hájek)

 

Přírodovědný klokan 2017
Ve středu 11. října 2017 se konalo celostátní kolo soutěže Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.
Tato soutěž prověřuje znalosti a dovednosti dětí z předmětů matematika, fyzika, přírodopis, zeměpis a chemie.
Žáci 8. a 9. třídy naší školy soutěžili v kategorii Kadeta a nejlepšími řešiteli se stali 
Lenka Novotná (9. třída) se 75 body, Filip Sehnal (9. třída) se 60 body a Martina Coufalíková (9. třída) se 45 body.

(J. Hájková)

 

Zážitkový stan "Cesta do vesmíru"
V pátek 6. října 2017 se už před první vyučovací hodinou nafouknul v tělocvičně velký stan, aby do něj mohly vstoupit postupně všechny třídy.
Stan byl vystlán žíněnkami a tak si mohly děti pohodlně lehnout. Dětem z prvního stupně byl promítán film plný skřítků na kopuli stanu. Ti provedli děti celou Sluneční soustavou. Děti se dozvěděly zajímavosti o Slunci, Měsíci, hvězdách a všech planetách Sluneční soustavy. Co si děti zapamatovaly, si průvodce programem ověřil několika otázkami. Na závěr programu si děti vyzkoušely pohyby planet pomocí míčků.
Celý program byl zajímavý a dozvěděli jsme se mnoho informací.

                                                                                                                                              (H. Koutná)

Soběchlebský Š-krpál 29. 9. 2017
Poslední zářijový pátek se celá mateřská a základní škola věnovala sportu.
Všechny děti byly rozděleny podle věku do několika kategorií a poměřily své síly v běhu. Děti se snažily a běžely, co jim síly stačily. Proto pochvala patří všem a nejen těm, kteří se umístili na stupni vítězů. Ti, co se umístili na prvních třech místech, byli oceněni krásnou medailí a drobným dárkem. 

                                                                                                                                            (H. Koutná)

 

Andy Warhol a žáci 9. třídy v Holešově
V rámci výuky výtvarné výchovy se 26. září 2017 zúčastnili žáci 9. třídy výstavy exponátů krále popartu, grafika, malíře, filmového a reklamního tvůrce Andy Warhola.
Tato výstava s názvem „I´m OK“ byla nainstalována ve velkém sále zámku v Holešově a seznámila žáky s nejslavnější díly, s plakáty Marylin Monroe, s přebaly LP desek hudebních skupin od Velvet Undergroundu, Rolling Stones nebo Johna Lennona až po slavné Campbellovy plechovky.
Ve vedlejších sálech žáci shlédlivýstavu ke stému výročí české grafiky, která vznikla ve spolupráci se Sdružením českých umělců grafiků Hollar. Výstava prezentovala díla stovky nejvýznamnějších autorů, jako byli Emil Filla, Max Švabinský, František Tichý, Kamil Lhoták, František Kupka, Oldřich Kulhánek a další.
Obě výstavy se žákům líbily.

(M. Nedbalová)


Slavnostní zahájení školního roku
První školní den je pozornost věnována především prvňáčkům. Nejinak to bylo i v naší škole, kde prvňáčky přivítala paní učitelka Mikulíková, pan ředitel a pan starosta. Starší žáci si připravili krátký program, se kterým vystoupili. Naši prvňáčci byli pasováni na školáky, a ti, kteří znají naši školu nejlépe, protože je tento školní rok pro ně poslední, se stali průvodci a těm nejmladším celou školu ukázali. Všem žákům přejeme v novém školním roce plno úspěchu a mnoho zážitků.

(H. Koutná)


Školní rok 2016/2017


Informace k placení stravného

Prosím rodiče, kteří platí stravu přes účet, aby provedli poslední platbu na měsíc červen a znovu začali platit až v srpnu na září.
Rodiče dětí v mateřské škole zaplatí za stravu o prázdninách hotově. Děti je nutné k odběru stravy přihlásit závazně - odběr stravy nebude možné odhlásit. Platbu je nutné uhradit v kanceláři vedoucí školní jídelny do konce června.
V případě nejasností kontaktujte osobně vedoucí školní jídelny nebo volejte 799 990 217.

(Lenka Dohnalová, vedoucí školní jídelny)

Den Země
Projektový ,,Den Země“ jsme letos přesunuli až na poslední týden školního roku. Celé pondělní dopoledne 26. června jsme věnovali aktivitám zaměřeným na ekologické chování a ochranu přírody.
Učitelé si připravili pro smíšená družstva 1. až 9. třídy deset soutěžních stanovišť v okolí Soběchleb. Na těchto stanovištích sbírala družstva body za úspěšné splnění různých úkolů - ,,Kam s nimi?“ , ,,Třídíme odpad“ , ,,Máme rádi zvířata“, ,,Počítáme s vodou“, ,,Co do přírody nepatří“, ,,Doba rozkladu odpadu v přírodě“, ,,Zjisti a zneškodni nebezpečného predátora na Zemi“ a podobně.
Souboj byl velmi vyrovnaný a všechna družstva (nejen ta, která se umístila na prvních třech místech) si zaslouží pochvalu za to, s jak velkým nasazením k soutěži přistupovala.

(J. Hájková)

 

Pohádková noc v základní škole
V závěru školního roku nesmí chybět již tradiční Pohádková noc. Děti z prvního stupně přišly v pátek 23. 6. 2017 do školy v pět hodin odpoledne a přinesly si vše potřebné k přespání ve škole. V úvodu akce se všichni rozdělili do skupin, ve kterých soutěžili. Nejprve si své znalosti ověřili v pohádkovém kvízu, dalším úkolem bylo poznat písničky z pohádek a pak nechyběla večeře ve Ferdově jídelně. Velkým překvapením pro všechny byla čokoládová fontána, tu jsme si bezvadně užili. No a po setmění došlo i na stezku odvahy, na všechny odvážlivce čekaly různé přízraky a strašidla. Všichni překonali svůj strach a stezku zvládli. Celý večer jsme ukončili pohádkou, kterou jsme už poslouchali ve spacácích.
Ráno jsme pořádně posnídali a uklidili. Na další pohádkovou noc se zase budeme těšit.

(H. Koutná)

 

Žáci hrají divadlo pro rodiče a širokou veřejnost
Vystoupení pro žáky naší základní školy bylo „generální zkouškou“ pro další představení, a to v neděli 18. června 2016 pro rodiče, kamarády, známé a širokou veřejnost.

Možná měli naši herci ještě větší trému než při představení pro své spolužáky, ale své role zvládli opět báječně a na konci byli odměněni opakovaným dlouhotrvajícím potleskem, drobnými dárky z rukou a poděkováním od paní učitelky I. Mikulíkové, od starosty obce Soběchleby M. Jančíka a od ředitele základní školy J. Hájka; starosta obce, ředitel školy a zástupci rodičů poděkovali za nádherné představení samozřejmě také paní učitelce I. Mikulíkové.

(J. Hájek)

 

Žáci hrají divadlo spolužákům
Členové dramatického kroužku se po měsících náročných zkoušek rozhodli předvést, co se jim podařilo nacvičit pod vedením paní učitelky Ivony Mikulíkové.
A nebylo to jen tak ledacos, v pátek 16. června 2016 vystoupili pro žáky celé naší školy s pohádkovým představením Princezna se zlatou hvězdou „na prknech“ Kulturního domu v Soběchlebech.
Představení mělo skvělé herce, krásnou výpravu a výbornou hudbu – však také bylo náležitě odměněno dlouhotrvajícím potleskem.

(J. Hájek)

 

Členové dramatického kroužku při základní škole si Vás tímto dovolují pozvat
na slavnostní premiéru divadelního představení

PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU

v neděli 18. června 2017 v 16:00 hodin v KD Soběchleby.

Vstupné dobrovolné, délka představení 45 minut.

Těší se na Vás herci z dramatického kroužku:

princezna Lada: Terezka Kolářová, princ Radovan: Jarda Dohnal, král Kazisvět: Honzík Novosad, chůva: Eliška Kryštofová, král Hostivít: Davča Petřvalský, hlavní kuchař: Zuzka Kloudová, princezna Glorie: Maruška Doláková, princezna Albína: Bety Zdráhalová, princezna Florindela: Dany Kuličková, rádce: Vojta Procházka, princezna Patricie: Adélka Kuličková, preceptor/kuchtík: Lea Pospíšilová, kuchtička/voják: Šárka Zámorská, kuchtička/voják: Lucka Novotná, kuchtík Janek/voják: Peťa Volfová. 

Žonglování
Ve středu 7. 6. 2017 přijel do naší tělocvičny žonglér. Hned v úvodu si s dětmi prvního stupně postavil pomyslný cirkusový stan a cirkus mohl začít. Nejprve ukázal dětem všechny své pomůcky, a co se s nimi dá dělat. V druhé části představení si děti mohly vše osahat a vyzkoušet. Děti balancovaly na různých šlapadlech, jednokolkách, žonglovaly s šátky, kruhy, kužely….
Z úsměvu dětí bylo patrné, že se celý program vydařil a hodinu programu jsme si dostatečně užili. Podobný program následoval i pro druhý stupeň.

(H. Koutná)

Výlet 4., 5. a 6. třídy do Litomyšle
Ráno 2. června 2017 jsme nastoupili do autobusu směr Litomyšl, kde nás v Klášterních zahradách čekal rytíř Toulovec.
Po přivítání jsme vyrazili na toulky městem, abychom si ho prohlédli a dověděli se něco 
o jeho zajímavostech. Závěr prohlídky patřil věži kostela, odkud byl nádherný rozhled do širokého okolí. Nechyběla ani prohlídka krásného zámku a divadélka.
Celý výlet se vydařil, kromě spousty zážitků si ještě každý dovezl nějakou tu památku na město Litomyšl, které jsme doposud znali jen z vyjmenovaných slov.

(H. Koutná)

Den s archeologem
2. června se žáci 2. třídy zúčastnili programu Den s archeologem, který k svátku dětí připravilo Komenského muzeum v Přerově. Žáci si prošli celkem 6 stanovišť, na kterých se dozvěděli spoustu nových věcí. V písku hledali různé předměty, skládali puzzle mincí, viděli kosti mamutů i lovců. Nejvíce se jim líbila práce s detektorem kovů. Program se nám velmi líbil. Potom jsme se v teplém počasí zchladili zmrzlinou.

                                                                                           (Hana Schwanzerová, třídní učitelka 2.třídy)

 

Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů
24. května 2017 proběhlo okresní kolo této soutěže organizované BESIPem ve spolupráci s autoškolou Trčka na dopravním hřišti v Hranicích. Na plnění úkolů na jednotlivých stanovištích dohlíželi rozhodčí z Policie ČR, z armády ČR, z Autoškoly Trčka, z BESIPu a ze Střední zdravotní školy.
Tady již naše družstva neobsadila žádné postupové místo, ale svou účastí získali naši žáci praktické vědomosti a dovednosti, které se jim budou hodit v každodenním životě a také pro případnou účast v dalším ročníku této soutěže.
Žákům děkujeme za reprezentaci školy.
                                                                                                                                                (J. Hájek)


Exkurze žáků 2. stupně základní školy
V úterý 23. května 2017 se žáci 2. stupně naší školy zúčastnili exkurze.
Prvním cílem byla návštěva závodu Nestlé Olomouc. Seznámili jsme se s historií závodu Zora Olomouc a firmy Nestlé Česko. Zhlédli jsme film, který mapoval cestu čokolády od sběru kakaových bobů až po její vlastní výrobu. Na závěr jsme dostali jako dárek  dvě tašky plné sladkostí a využili jsme možnost nákupu výrobků Nestlé v jejich podnikové prodejně.
A již nás čekala další cesta, do Muzea tvarůžků v Lošticích. V muzeu jsme se seznámili jak s historií, tak i současnosti výroby tradiční sýrové pochoutky – tvarůžků. Nakonec jsme si téměř všichni nakoupili zásoby tvarůžků v podnikové prodejně.
Posledním cílem naší exkurze byla návštěva arboreta v Bílé Lhotě. Počasí nám ale nepřálo, protože se po příjezdu k arboretu strhl prudký a vytrvalý déšť. Zvolili jsme tedy jinou variantu a zajeli do nedalekých Mladečských jeskyní, kde jsme se prošli okruhem chodeb vytvořených ve vápencích, spatřili krasové jevy a podívali se na kosterní pozůstatky pravěkých lidí a zvířat.
Z exkurze jsme se vraceli domů plni nových zážitků a všem se exkurze moc líbila.

(J. Hájková)


Dinopark a ZOO Vyškov

V úterý 23. května 2017 žáci 1. ,2. a 3. třídy navštívili Dinopark a ZOO ve Vyškově.
Po příjezdu a krátké svačince jsme nastoupili do dinovláčku a odjeli do Dinoparku na kraji města. Tam nás čekalo 3D kino s příběhem o dinosaurech. Žáci si mohli v pískovišti zahrát na archeologa a najít v písku kosti. Potom jsme se už vydali prozkoumat jednotlivé modely dinoasaurů ve skutečné velikosti.
Dinovláčkem jsme se přemístili zpět do zoo. Největší úspěch měla návštěva babiččina dvorku, kde jsme si mohli zblízka prohlédnout i pohladit domácí zvířata, dříve na vesnici běžná. Návštěva hanáckého statku na konci zoo nás příjemně překvapila. Bylo zde velké množství různých programů (včely, koloběh vody, ryby, věci a nářadí používané v minulosti...).
Plni dojmů a zážitků jsme se vrátili v pořádku domů. Počasí nám přálo a výlet se nám vydařil.

(Hana Schwanzerová, třídní učitelka 2. třídy)


Žáci 6. třídy „káceli“ májku
Na poslední májový den byli žáci 6. třídy pozváni na kácení máje v Domově seniorů v Radkově Lhotě. Nejdříve sklidili potlesk za předvedené Záhorské tance a poté slavnostně obtančili májku před jejím pokácením. Za své vystoupení byli odměněni pohoštěním a drobnými dárky.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy na veřejnosti.

(J. Hájek)


Výlet do Bystřice pod Hostýnem

Dne 18. května 2017 děti z kroužku šikovné ruce a děti ze 6. třídy navštívily výstavu  prací a výrobků dětí z místní LŠU.
Výstava se konala na zámku v Bystřici pod Hostýnem. Kromě výstavy si pohrály v parku a na závěr si vychutnaly v teplém počasí zmrzlinu. Z výstavy se dětem nejvíce líbila věž a maska indiána. Výlet se nám vydařil a nové nápady využijeme při malování v kroužku.

(Hana Schwanzerová, vedoucí kroužku šikovné ruce)

 

Májové oslavy v Soběchlebech
V pátek 5. května 2017 proběhla tradičně na výletišti u šaten TJ Soběchleby oslava ukončení 2. světové války na evropském území.

Přítomní nejprve shlédli vystoupení dětí z mateřské školy, které společně se svými učitelkami Evou Tomáškovou, Zdeňkou Hrabalovou a Markétou Horáčkovou zatančily „Šmoulí tanečky“. Po nich vystoupili žáci 6. třídy s šesti Záhorskými tanci, které nacvičili pod vedením pana učitele J. Navrátila.
Všem vystupujícím i těm, kteří s nimi vše nacvičili, děkujeme za vzornou reprezentaci školy na veřejnosti.

(J. Hájek)


Okrskové kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů
4. května 2017 proběhlo v areálu VÚ Lipník nad Bečvou, ul. Hranická a DDH Lipník nad Bečvou okrskové kolo této soutěže. Soutěž je organizována pro mladší i starší žáky, kteří pro soutěž vytvoří smíšená družstva dívek i hochů. V soutěži musí absolvovat jízdu zručnosti, jízdu po dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu, praktické poskytnutí první pomoci a zvládnout testy z pravidel silničního provozu.
Družstvo starších žáků ve složení Daniel Kolář (8. třída), Lenka Novotná (8. třída), Filip Sehnal (8. třída) a Tereza Skalská (9. třída) obsadilo 1. místo a postoupilo do okresního kola.
Družstvo mladších žáků ve složení Denisa Novotná (6. třída), Vojtěch Procházka (5. třída), Petra Volfová (6. třída) a Josef Vaculík (5. třída) obsadilo 3. místo a také postoupilo do okresního kola.
Blahopřejeme žákům k dosaženým výsledkům a děkujeme jim za reprezentaci školy.

                                                                                                                                                (J. Hájek)

 

Plavání žáků základní školy a dětí mateřské školy
Od 19. dubna 2017 začali žáci 2. a 3. třídy základní školy a děti z mateřské školy pravidelně dojíždět každou středu dopoledne do krytého plaveckého bazénu v areálu Plovárna Hranice, kde pod vedením instruktorů plavání z Plavecké školy Hranice absolvují žáci základní školy povinný plavecký výcvik a děti z mateřské školy předplavecký výcvik.

(J. Hájek)

 

Biologická olympiáda
Dne 10. dubna 2017 se konalo na Biologické stanici v Přerově okresní kolo biologické olympiády kategorie D určené pro žáky 6. a 7. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázii. Naši školu reprezentovali dva žáci 7. třídy – Lenka Sehnálková a Jakub Trhlík.
Téma letošního ročníku olympiády bylo: Detektivem v přírodě. Do poloviny března museli soutěžící zpracovat a odeslat vstupní úkol a při samotné soutěži řešili test, prováděli laboratorní úkol a poznávali předložené druhy rostlin a živočichů.
V silné konkurenci prokázali oba naši žáci velmi dobré znalosti, Jakub Trhlík obsadil 9. místo a Lenka Sehnálková 11. místo.
Oběma žákům děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

(J. Hájková)


„Legenda V+W aneb Příběh Osvobozeného divadla“
7. dubna 2017 navštívili žáci 2. stupně naší základní školy divadelní představení v KD Soběchleby.
V tomto divadelním představení s názvem Legenda V+W aneb příběh Osvobozeného divadla předvedli herci královéhradeckého Divadélka pro děti Vít Troníček a Michal Moravec ukázky z nejslavnějších divadelních her autorů Voskovce a Wericha. Ve více než 60 minutách tak přiblížili divákům nejzásadnější okamžiky života a kariéry těchto mistrů českého humoru. Odborný výklad byl doplněn chronologicky řazenými úryvky dialogů a písní, dokumentujícími rozsah a význam tvorby Osvobozeného divadla a jeho vliv na vývoj českého divadla 20. století. Představení zachytilo ukázky z důležitých časových předělů Osvobozeného divadla a herci předvedli něco ze studentské recese, romantických komedií, revue, ale i rozhovorů, politické a sociální satiry (West Pocket Revue, Golem, Nebe na zemi…).
Žáky nejvíce zaujaly ukázky z divadelních her, do kterých dostali možnost se aktivně zapojit.

                                                                                                                                                 (J. Hájek) 


„Africká pohádka aneb Podivuhodná dobrodružství doktora Holuba“
7. dubna 2017 navštívili žáci 1. stupně naší základní školy divadelní představení královéhradeckého Divadélka pro děti v KD Soběchleby.
Jednalo se o kombinované loutkoherecké představení o životě afrických zvířat, ztvárněných netradičními loutkami, kterým dodávaly život především komunikace s živými herci i s žáky z publika. Ústřední postavou byl s nadsázkou pojatý známý cestovatel a dobrodruh doktor Emil Holub, který vyprávěl o svých zážitcích z cest po džunglích i pouštích afrického kontinentu, při kterých ho provází věrný opičí kamarád Pepa. Ve třech veselých příbězích, plných hereckých gagů, písniček a překvapení, například vyléčil nastydlého slona, pomatenou žirafu nebo mrzutého lva, společně zachránili zbloudilého synáčka paní hraběnky ze spárů obrovského hada a pěkně prohnali nezdárného lovce divokých zvířat.
Smyslem celého představení bylo vytvoření pozitivního vztahu k přírodě a všem živým tvorům. Na pozadí příběhů se děti dověděli také něco o Africe a seznámily se s osobou legendárního českého cestovatele.

(J. Hájek)


ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE V ROCE 2017

Informace je zveřejněna na webových stránkách školy (http://www.zssobechleby.cz/stranka-zapis-do-1-rocniku-66)
                                                                                                                                                  (J. Hájek)

Obecné informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání a k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání v roce 2017

Informace je zveřejněna na webových stránkách školy v sekci Mateřská škola nebo Školka (http://zssobechleby.cz/stranka-informace-k-zapisu-k-predskolnimu-vzdelavani-a-k-povinnemu-predskolnimu-vzdelavani-84).
                                                                                                                                                  (J. Hájek)

INFORMACE K ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A K ZÁPISU
K POVINNÉMU PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2017

Informace je zveřejněna na webových stránkách školy v sekci ŠKOLKA (http://zssobechleby.cz/stranka-zapis-k-predskolnimu-vzdelavani-v-nasi-materske-skole-86).
                                                                                                                                                  (J. Hájek)


Matematický klokan
17. března 2017 se konalo celostátní kolo soutěže Matematický klokan.
kategorii CVRČEK (2. a 3. třída) získal nejvíce bodů  Kratochvílová Sára ze 3. třídy (63 bodů), v kategorii KLOKÁNEK (4. a 5. třída) se umístil na prvním místě Procházka Vojtěch z 5. třídy (92 bodů), v kategorii BENJAMÍN (6. a 7. třída) byla nejlepší Novotná Denisa z 6. třídy (62 bodů) a v kategorii KADET byla nejlepší z 8. třídy (52 bodů).
Žákům k dosaženým výsledkům blahopřejeme.

                                                                                                                                       (M. Nedbalová)
 

Olympijská hlídka v Soběchlebech
3. března 2017 opět navštívila naši základní školu Olympijská hlídka, tentokrát ve složení Šárka Kašpárková, mistryně světa v trojskoku a držitelka bronzové olympijské medaile v této disciplíně, a Iveta Vacenovská, juniorská mistryně Evropy ve stolním tenise.

Na úvod se všichni „rozehřáli“ rozcvičkou pod vedením Šárky Kašpárkové i Ivety Vacenovské. A pak už se žáci, předem rozdělení do čtyř družstev, pustili do plnění „olympijských“ disciplín, jako byla dráha s přeskoky přes lavičky a švédskou bednu, trojskok snožmo do dálky, co nejrychlejší absolvování trasy, kdy bylo úkolem pinkat pálkou na stolní tenis míček směrem vzhůru a nenechat ho spadnout na zem a nakonec běh po dráze vyznačené kruhy a kužely zakončený hodem míčem na basketbalový koš. Členové družstev se snažili být co nejlepší, a ti, kteří se z různých důvodů sportování neúčastnili, stále a mohutně povzbuzovali.
Nakonec samozřejmě došlo k vyhlášení pořadí a předání cen, ale tady dvojnásob platilo heslo, že „není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“ – hlavně aby si žáci odnesli chuť k pohybu i sportování vůbec.
Jak to všechno probíhalo, můžete vidět na http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/fotogalerie/trenink-s-olympionikem-na-zs-a-ms-sobechleby.
Jednalo se již o čtvrtou návštěvu olympijské hlídky v naší základní škole – ve školním roce 2013/2014 nás navštívili kajakář Vavřinec Hradilek a šermíř Aleš Depta, ve školním roce 2014/2015 v 1. pololetí vodní slalomář Jiří Prskavec a veslař Oldřich Svojanovský, ve 2. pololetí krasobruslař Tomáš Verner a opět Aleš Depta. O první návštěvě olympijské hlídky na naší škole si můžete přečíst na http://p

<

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Jméno:
Heslo:
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy