logotyp

Zápis k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

(Zpracováno podle Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 č. j. MSMT-15657/2020-1)

Dětem nabízíme:
- angličtinu, hru na flétnu, plavecký výcvik, logopedickou péči
akce pro děti – Dětský karneval, Velikonoční zajíčkování, Noc v mateřské škole…
akce pro děti a rodiče – Drakiáda, Dýňový den, Lucerničková slavnost, Rej čarodějnic a čarodějů, Rozloučení se školáky, besídky…

Doba zápisu

Zápis proběhne od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Forma zápisu

Bez osobní přítomnosti dětí.

Potřebné formuláře a jejich dostupnost

Formuláře (žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce nebo žádost o odklad povinné školní docházky) v papírové podobě jsou od 29. dubna 2020 k dispozici na OÚ Soběchleby
(v úředních hodinách) a v základní škole (zde si prosím předem dohodněte termín jejich vyzvednutí).

Pro usnadnění zápisu jsou níže umístěny formuláře v elektronické podobě ve formátu pdf
(k jejich otevření a případnému elektronickému vyplnění je možné použít zdarma dostupný Acrobat Reader DC, který lze v případě potřeby stáhnout z https://get.adobe.com/cz/reader/).

Ve formuláři prosím uveďte vždy e-mail, na který bude zasláno registrační číslo žádosti, pod kterým je vedena. Nejpozději 5. června budou výsledky zápisu formou uvedení registračních čísel žádostí zveřejněny na www.zssobechleby.cz.

Podání žádosti

Formuláře je možné elektronicky vyplnit a

  1. poslat do datové schránky školy,
  2. opatřit uznávaným elektronickým podpisem a poslat jako přílohu e-mailu
    na skola@zssobechleby.cz,

nebo

  1. vytisknout, ručně vyplnit, podepsat a poslat poštou
  2. doručit osobně do poštovní schránky umístěné u vchodu do školy (levá strana budovy školy při pohledu z přední strany).

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (plnou mocí).

Doložení rodného listu

Je nutné doložit rodný list dítěte v podobě prosté kopie, kterou je možné doručit také dálkovým způsobem na e-mail skola@zssobechleby.cz.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Doložení lze realizovat dvěma způsoby:

1.  Dětský lékař potvrzení vystavuje:

Použijte 3. stránku formuláře Žádost - přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (formulář umístěn níže)

2. Dětský lékař potvrzení nevystavuje:

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (formulář umístěn níže), a
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Další informace

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2020 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu
k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň
s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností pište na skola@zssobechleby.cz nebo volejte 725 900 380.

Nemáte-li možnost naskenovat požadované dokumenty, je tak možné učinit zdarma 
po předchozí domluvě v základní škole.

 

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy